Home Ծրագրեր COVID-19. Քաղաքացիական հասարակության ճկունություն և կայունություն

COVID-19. Քաղաքացիական հասարակության ճկունություն և կայունություն

Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքացիական հասարակության կայունությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ նրանց հնարավորություն տալով մեղմացնել COVID-19-ի անմիջական և երկարաժամկետ ազդեցությունը):

Վեբ էջը ստեղծվել է ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ, էջի բովանդակությունը արտացոլում է հեղինակի կարծիքը և պարտադիր չէ, որ արտացոլի ԵՄ տեսակետը։

Տեսանյութեր